Dny sportovišť města Brna – veřejné bruslení zdarma

28.12.2021

13.30

V rámci akce ,,Dny sportovišť města Brna“ si můžete přijít zabruslit na hokejový led do Winning Group Areny a zcela ZDARMA.

V čase: 13:30 – 15:30

Maximální kapacita 1 bloku: 100 osob (bez rezervace).

Vstup do areny z ulice Poříčí, pod Tribunou D.

 

Podmínky pro vstup:

Vstup do haly je povolen pouze tomu, kdo organizátorovi prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodě II/17 Usnesení vlády ČR ze dne 25. 11. 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření, tzn.:

  • předloží národní certifikát o dokončeném očkování registrovanou látkou proti onemocnění Covid-19, u něhož od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, u něhož uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
  • osoby, které lékařským potvrzením nebo záznamem v ISIN doloží, že se ze zdravotních důvodů nemohou podrobit očkování proti onemocnění Covid-19, nebo osoby po aplikaci první dávky očkování proti onemocnění Covid-19 a osoby do 18 let věku, mohou být na akci vpuštěny, pokud se prokáží potvrzením o negativním RT-PCR testu ne starším 72 hodin.

Tyto podmínky se nevztahují na děti do 12 let věku.

Více informací o tom, na kterých sportovištích akce probíhá najdete na webových stránkách:

https://dnysportovist.sportujemevbrne.cz/sportoviste