SMĚRNICE COVID-19 UPRAVUJÍCÍ POVINNOSTI OSOB VSTUPUJÍCÍCH DO WINNING GROUP ARENY

SMĚRNICE COVID-19 UPRAVUJÍCÍ POVINNOSTI OSOB VSTUPUJÍCÍCH DO WINNING GROUP ARENY

KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 262 96 195, a KOMETA GROUP, spolek, se sídlem Křídlovická 34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 449 90 014 (dále společně jen „organizátor“) jako provozovatel Winning Group Areny a organizátor sportovních utkání tímto v souvislosti s prevencí šíření Covid-19 stanoví následující podmínky účasti návštěvníků na sportovních utkáních a pravidla chování pro návštěvníky hromadných akcí v areálu Winning Group Areny.
Hromadných akcí se ve Winning Group Areně mohou zúčastnit návštěvníci pouze v rámci maximální dovolené kapacity návštěvníků s tím, že přednostně bude přístup umožněn držitelům celosezónních permanentních vstupenek.
Každý návštěvník vstupující do areálu Winning Group Areny a po celou dobu pobytu v areálu Winning Group Areny dále:

• má vstup zakázán, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 (zejména zvýšenou teplotu, kašel) nebo pokud přišel do styku s osobou, která vykazovala takové příznaky onemocnění – POKUD NEJSTE ZDRAVÍ, NECHOĎTE NA HOKEJ, ZŮSTAŇTE DOMA
• může vstoupit a pobývat zde pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem (bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 %, např. FFP2, KN95, u dětí do 15 let lze použít zdravotnickou obličejovou masku) – to neplatí zejména pro děti do 6 let věku
• je povinen si vydezinfikovat ruce při vstupu do areálu a poté po jakémkoliv jejich znečištění
• je povinen respektovat pokyny a naváděcí systém organizátora a sedět nebo stát pouze na jemu vyhrazeném místě dle zakoupené vstupenky
• je povinen dodržovat maximální možné rozestupy, nejde-li o osoby ze společné domácnosti a omezit kontakt s ostatními osobami
• je povinen dodržovat odstup minimálně 2 m od hrací plochy

Organizátor, resp. pořadatelská nebo bezpečnostní služba jsou oprávněni provést kontrolu zdravotního stavu (vizuálně, měřením teploty) každého návštěvníka vstupujícího do areálu Winning Group Areny a zakázat mu vstup do haly, pokud budou mít pochybnosti o jeho zdravotním stavu.

Každá osoba vstupující do areálu Winning Group Areny se současně zavazuje dodržovat návštěvní řád Winning Group Areny a v případě nedodržení pravidel provozovatel, resp. pořadatelská nebo bezpečností služba jsou oprávněni přijmout příslušná sankční opatření v souladu s návštěvním řádem. Porušením kteréhokoli z výše uvedených pravidel se návštěvník vystavuje možnosti trestního stíhání ze strany příslušných orgánů činných v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 nebo § 153 trestního zákoníku.