DALŠÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Zveme Vás na veřejné bruslení do hokejové Winning Group Areny.

Termíny veřejného bruslení:

  • Pátek 31. 12. 2021 v čase 12:15 – 14:15
  • Sobota 01. 01. 2022 v čase 14:00 – 16:00
  • Neděle 02. 01. 2022 v čase 14:30 – 16:30

Maximální kapacita: 100 osob

Vstupné:

  • 100,- Kč dospělá osoba
  • 100,- Kč osoba nad 15 let
  • 50,- Kč děti do 15 let

Vstupenky se prodávají ve stánku pod Tribunou D. Brusle momentálně nepůjčujeme ani nebrousíme. Pro odložení věcí je možné využít šatnu v zázemí haly. Za odložené věci neručíme.

Podmínky pro vstup:

Vstup do haly je povolen pouze tomu, kdo organizátorovi prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodě II/17 Usnesení vlády ČR ze dne 25. 11. 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření, tzn.:

  • předloží národní certifikát o dokončeném očkování registrovanou látkou proti onemocnění Covid-19, u něhož od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, u něhož uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
  • osoby, které lékařským potvrzením nebo záznamem v ISIN doloží, že se ze zdravotních důvodů nemohou podrobit očkování proti onemocnění Covid-19, nebo osoby po aplikaci první dávky očkování proti onemocnění Covid-19 a osoby do 18 let věku, mohou být na akci vpuštěny, pokud se prokáží potvrzením o negativním RT-PCR testu ne starším 72 hodin.

Tyto podmínky se nevztahují na děti do 12 let věku.

Odmítne-li návštěvník prokázat splnění těchto podmínek, nebude do areálu vpuštěn bez nároku na vrácení vstupného.

Vstup do haly z ulice Poříčí, pod Tribunou D